Field - Schatten van afstand, deel 2

Schatten op gevoel

schatten doelgrootte Met het schatten op gevoel wordt bedoeld dat men de verhoudingen leert schatten van de grootte van het doel in relatie tot de afstand. Om dit te bereiken moet men veel oefenen

Stel de verschillende groottes van dieren of blazoenen op verschillende afstanden voor (begin met de maximum afstand), schiet op de doelen terwijl je gewoon raakt aan hun grootte en controleer je vizierstanden.

Fixeer de doelen in het veld, schat de afstand op "gevoel". Schiet deze, of meet deze om te controleren of de afstand correct is ingeschat.

Onthoud ten alle tijde de maximum afstand voor dat betreffende doel (je tuint er misschien in op de veldblazoenen, probeer te schatten, gebruik makend van de diameter van de spot in plaats van het gehele blazoen).

10 meter techniek

Leer jezelf hoe lang/ver 10 meter is in verschillende typen van terrein.

Vindt een punt in het terrein dat 10 meter van jou verwijderd is. Kijk hoe vaak deze afstand tussen jezelf en het doel past. Tel bij of verminder de overgebleven afstand.

Bedenk wel: Als je de eerste 10 meter fout inschat deze misschatting elke keer meegenomen wordt.

10 meter methode

Middelpunt methode

middelpunt methode Probeer het middelpunt te vinden en schat de afstand naar dat punt. Verdubbel dan deze afstand.

Onthoud: Als je de middelpunt afstand verkeerd inschat, je een dubbele fout maakt.

Uil methode

Deze methode wordt in België (haast) niet gebruikt, maar (vooral) in Scandinavische landen is deze methode populair. 
De uil methode is vooral nuttig als je niet in staat bent het terrein voor het doel te overzien. Hierdoor zijn de 10 meter methode en de middelpunt methode onbruikbaar.

Alleerst schat je de afstand naar een voorwerp ergens tussen jou en het doel (een tak of een omgevallen boom).
Let op hoe dit voorwerp in lijn is met het doel, of elk gedeelte van het doel.
Verplaats je hoofd zijdelings en merk op hoe het voorwerp verplaatst relativerend naar het doel. Als het maar een klein stukje verplaatst zal de afstand tussen het voorwerp en het doel relatief klein zijn. Als het voorwerp verplaatst overeenkomstig met je hoofdbeweging is het voorwerp halverwege en als het voorwerp meer verplaatst staat het voorwerp minder dan de helft van de afstand tot het doel.

uil methode

De "optel" methode

optel methode Als men schiet in een aangelegd bos of langs een afzetting of omheining etc., kan je de vaste tussenafstanden optellen.

Ervaren veldschutters gebruiken een combinatie van alle methodes zoals ze hier beschreven worden.

Je zal alle informatie moeten verzamelen die er aanwezig is. Ook moet je er oog voor krijgen om uiteindelijk tot een goede afstand schatting te komen.

Meten van afstanden

Met veel oefenen leer je de afstanden te "meten". Compoundschutters gebruiken bijv. de ring van hun scope om de hoeveelheid zicht te meten op het blazoen. Dit kan je ook doen door gebruik te maken van je vizier, pijl of elk ander onderdeel van je boog.

Neem notitie van het feit dat FITA uiteindelijk verbiedt dat men veranderingen aanbrengt aan de schuttersuitrusting, of modificaties met als doel het behulpzaam zijn bij het inschatten van afstanden. Men mag absoluut geen ruimte meet instrument bij zich hebben en/of verrekijkers met ingebouwde schaalverdeling op de lenzen.

Normaler wijze zal een ervaren veldschutter stukjes en beetjes van de genoemde methodesgebruiken, maar bij twijfel schat dan de langste afstand dat men denkt dat het is. Schat hierna de kortste afstand dat je denkt dat het zou kunnen zijn. Neem het gemiddelde en tel er iets bij op. Voorbeeld: langste afstand 50 meter, kortste afstand 40 meter, gemiddelde 45 meter, uitkomst 47 meter. Gebruik dit alleen bij twijfel.

Logo Sporta-federatie

Kennismaken?

Kom eens langs in het Fort van Lier! U kan elke vrijdagavond bij ons terecht vanaf 20u en elke dinsdagavond van 20u tot 22u.
Kom een kijkje nemen hoe een avondje training eraan toe gaat of om iets drinken in ons clublokaal.