Sint-Gummarus

stgummarus

De heilige Gummarus van Lier (eind 7e eeuw - 11 oktober 714) was een ridder aan het hof van Pepijn van Herstal en volgens de legende de stichter van Lier. Hij is de patroon van allen die met een breuk te kampen hebben. Eén van de aan hem toegeschreven wonderen is namelijk dat hij een afgebroken boom met zijn riem weer heeft hersteld. Dus niet alleen beenbreuken, maar ook echtbreuken, aangezien hij geplaagd zat met een kwaadaardige echtgenote. De niet zo lieftallige eega heette Grimmara. Ze was niet alleen een ramp voor Gummarus, ze was ook buitengewoon wreed voor de dienaren en lijfeigenen. Toen Gummarus eens een tijd van huis was, liet ze de laatsten al hun vee ontnemen, het hoofd kaalscheren en mishandelen. Ook liet ze een zwangere vrouw zware arbeid verrichten. Gummarus scheidde van zijn vrouw omdat ze zo wreed was en trok zich terug als kluizenaar. Hij raakte zodanig bevriend met de heilige Rumoldus van Mechelen, dat na één van hun bezielde gesprekken over God hun pelgrimsstaven in grote eiken waren veranderd. Waar nu in de stad Lier de Kluizekerk staat, bouwden ze samen een kapel. Over Gummarus zijn verder vooral veel wonderverhalen bekend zoals ze over veel middeleeuwse heiligen de ronde doen. Behalve het verhaal van de boom die terug begon te groeien, liet hij een bron ontspringen door met zijn staf op de grond te slaan en verrichtte hij genezingen. Hij stierf op zijn buitenverblijf in Emblem op 11 oktober 714. In 754 wordt hij tot heilige verheven, en in 1376 begon men te Lier te bouwen aan een kerk ter ere van hem.

Gezien zijn wonder met de gebroken boom en zijn gebroken huwelijk, wordt Sint-Gummarus aanroepen tegen beenbreuken maar ook om gevrijwaard te blijven van echtbreuken.

In de noveen rond de feestdag van de heilige (11 oktober) komen bedevaarders naar de Sint-Gummaruskerk in Lier om genezing te vragen voor kwalijke breuken en zijn hulp af te smeken om gevrijwaard te blijven van fracturen. De zondag na 10 oktober vindt ook de Sint-Gummarusprocessie plaats. In de stoet gaat ook het zilveren reliekschrijn dat de resten van de Heilige Gummarus bevat mee. Het schrijn weegt meer dan 800 kg. De "Kas" - hoe ze ook wel wordt genoemd - wordt door zestien leden van het "Genootschap van de Kasdragers" door de Lierse straten gedragen. De processie bestaat uit een hoogmis in de Sint-Gummaruskerk om 10 uur, en om 11 uur de processie zelf. (Bron:Wikipedia)

gummarus2008

Sfeerbeeld na de processie van 2008. Van links naar rechts : secretaris Herman Mertens, Herman Van Mensel, Erwin Laureys, Werner Baetens, Freddy Van Gehuchten, Zoë Broeckx, Jasper Van Mensel, voorzitter Luc Goetbloet, Tina Nagels, Sven Jörgensen.

gummarus2009

Een beeld van de Sint-Gummarusprocessie van 2009. Van links naar rechts : Erwin Laureys, Jordy Van Hoovels, Geert Van Hoovels (eerste rij) ; secretaris Herman Mertens, voorzitter Luc Goetbloet (tweede rij) ; Freddy Van Gehuchten (derde rij) ; Jef Sluyts (vierde rij).

2010gummarus1

De Sint-Gummarusprocessie van 2010 passeert op het Zimmerplein.

2010gummarus2

2012gummarus

Ook in 2012 was onze vereniging van de partij voor de jaarlijkse Sint Gummarusprocessie welke op zondag 21 oktober uitging.

Logo Sporta-federatie

Kennismaken?

Kom eens langs in het Fort van Lier! U kan elke vrijdagavond bij ons terecht vanaf 20u en elke dinsdagavond van 20u tot 22u.
Kom een kijkje nemen hoe een avondje training eraan toe gaat of om iets drinken in ons clublokaal.